s. Danijela Škoro

article thumbnail

s. Danijela Škoro

Voditeljica sam grupe STOPE. Kako to?
Pripadam redovni?koj družbi K?eri milosr?a T.S.R. sv. Franje, te pastoralno djelujem u župi Svih svetih u Blatu. Tako?er radim u Osnovnoj školi B [ ... ]


Mišel Ba?i?

article thumbnail

Ro?ena sam 1. rujna 1991. u Splitu, u 03 h i 5 minuta. Mnogi kad me susretnu, pitaju me: Jesi li se ti rodila nasmijana?
Moj život obilježen je glazbom budu?i sam ro?ena u takovoj obitelji i svi imamo [ ... ]


Marijana Franulovi?

article thumbnail

Ro?ena sam 23.09.1992. u Veloj Luci.
Vesela sam osoba, volim se družiti i upoznavati nove ljude. Uvijek sam iskrena i ono što mislim, to i kažem.
?lanica sam H.G.U. sv Vincenca od 2002. godine gdje sv [ ... ]


Tina Goreta

article thumbnail

Tina Goreta, 22-godišnja studentica na Fakultetu politi?kih znanosti. U Stopama pjevala drugi alt od njihova osnutka 2003.god, do odlaska na fakultet, 2007.god..
Sudjelovala na brojnim koncertima, na  [ ... ]


Ana Šeparovi?

article thumbnail

Ro?ena sam 15.2.1994. godine u autu prve pomo?i negdje izme?u Ponikava i Stona, ali kao mjesto ro?enja pišem Dubrovnik J . Prijatelji me zovu i ?i?a J . Volim pomagati drugima, vesela sam osoba i imam [ ... ]


Petra Miroševi?

article thumbnail

Ro?ena sam 06.velja?e 1996. u Splitu. U Blatu sam završila osnovnu školu, a ove godine 2010. upisala sam op?u gimnaziju, tako?er u Blatu. Završila sam i osnovnu glazbenu školu, u kojoj sam svirala kla [ ... ]


Ana Žuvela

article thumbnail

Bog! Ja sam Ana Žuvela. Ro?ena sam u Dubrovniku 09.07.1995., a živim u prekrasnom mjestu Blatu na otoku Kor?uli, u obiteljskoj ku?i s mamom, tatom, bratom i sestrom. Završila sam osnovnu školu i sada  [ ... ]


Sara Žuvela

article thumbnail

Ro?ena sam 6. velja?e 1996. u Splitu. Završila sam Osnovnu školu Blato i Osnovnu glazbenu školu Blato sviraju?i klavir. Glazba je moje omiljeno podru?je. Pjevala sam u dje?jem zboru Stope i u zboru Os [ ... ]


Kristina Sardeli?

article thumbnail

Ro?ena sam 29. velja?e 1996. godine u Sideyu gdje sam živjela do svoje ?etvrte godine, a potom sam s obitelji došla u malo mjesto Blato na otoku Kor?uli. Oduvijek se bavim raznim izvannastavnim i izva [ ... ]


Dina Šeparovi?

article thumbnail

Bilo je to davno kad su Stope prvi put „zakantale,“ a jedna od prvih ?lanica zbora, ve? prili?no davne 2003., bila sam i ja Ro?ena sam 15. ožujka 1988. godine. U Blatu sam poha?ala osnovnu i sredn [ ... ]


Nikolina Tomas

article thumbnail

Ro?ena sam 10. travnja 1991. godine u Zagrebu. Prva 3 razreda osnovne škole završila sam u Jelsi na otoku Hvaru, nakon ?ega sam došla u Blato gdje sam završila osnovnu školu i op?u gimnaziju. Poha?a [ ... ]


Viktorija Petkovi?

article thumbnail

Ro?ena sam 2.10.1988. godine u Splitu. Osnovnu školu i gimnaziju završila sam u Blatu. Uz likovnu školu i treniranje košarke, posebno zadovoljstvo predstavljalo mi je pjevanje u crkvenom zboru mla [ ... ]


Petra Žaneti?

article thumbnail

Ro?ena sam 24. sije?nja 1995. godine u Dubrovniku. Osnovnu školu završila sam u Blatu uz mnogobrojne aktivnosti kao što su zbor glazbene škole, dramska skupina, u?eni?ka zadruga, dje?ja klapa Perli [ ... ]


Iva Ba?i?

article thumbnail

Ro?ena sam jednog toplog ljetnog dana u Splitu 22. 07. 1994. godine. Kad sam navršila pet godina, poha?ala sam vrti? u Blatu. Ljeta sam provodila sa mojom obitelji u mirnoj uvali Karbuni. To su bili [ ... ]


Antonela Ba?i?

article thumbnail

Ro?ena sam u Dubrovniku 18. lipnja 1998. U Stopama pjevam od šestog razreda osnovne škole i to drugi alt, a ?lanica sam još uvijek i dje?jeg zbora Stope. Sviram klarinet u Narodnoj glazbi Blato i [ ... ]


Danijela Proti?

article thumbnail

Ro?ena sam 8.11.1988. godine u Dubrovniku. Svoje djetinjstvo provela sam u prekrasnom Blatu, gdje sam završila osnovu školu i gimnaziju. Danas sam studentica Pravnog fakulteta u Zagrebu. U Stopama s [ ... ]


Marijana Sardeli?

article thumbnail

Ro?ena sam 15.02.1989. godine i studentica sam na Ekonomskom fakultetu u Splitu. U Stopama sam pjevala 4 godine dok sam poha?ala srednju školu. Dio sam prve postave Stopa i na to sam jako ponosna [ ... ]


Ton?ica Šeparovi?

article thumbnail

Ro?ena sam 8.11.1987.g. u Blatu. Studentica sam pete godine teologije na Katoli?kom-bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. U zboru Stope pjevala sam od prvog razreda gimnazije sve do prve godine fakulteta k [ ... ]


Julija Bosni?

article thumbnail

Ro?ena sam 16. velja?e 1992. Trenutno sam studentica gra?evine u Splitu. Bila sam ?lanica Stopa kroz ?etiri godine i pjevala sopran. Sudjelovala sam s njima na brojnim festivalima i nastupima. Uži [ ... ]


Franka Bosni?

article thumbnail

Ro?ena sam 19. kolovoza 1992. godine. Maturantica sam u gimnaziji u Blatu. U slobodno vrijeme bavim se sportom i matematikom. Tako?er sam nekada dio svoga vremena posve?ivala Stopama s kojima sam  [ ... ]


Nena Šeparovi?

article thumbnail

Pjevala u Stopama od 2008. do 2009.


Ivana Šeparovi?

article thumbnail

Ro?ena sam 25.11.1992. u Veloj Luci. Bila sam ?lanica Stopa godinu dana. Tamo sam provela mnogo lijepih trenutaka i sklopila nova prijateljstva. Sudjelovale smo na brojnim festivalima i priredbama [ ... ]


Barbara Šeparovi?

article thumbnail

Pjevala u Stopama od 2004. do 2008.