Carsko putovanje
Subota, 01 Lipanj 2013 00:00

Dobrotvorna dje?ja radionica Stope priredila je i ove godine predstavu pod nazivom Carsko putovanje. Predstavljanje je bilo u dvije ve?eri: 29. svibnja i 31. svibnja 2013. u samostanskoj dvorani sestara K?eri Milosr?a, u Blatu.

Predstava je ra?ena prema filmu Carsko putovanje, ?iji je autor Luc Jacquet. Ovo putovanje vodi nas u svijet pingvina koji ne odustaju od ivota pa i u najteim njegovim uvjetima. ivot mora do?i na svijet iako je puno puta ranjiv i si?uan, ali i nepobjediv. On je plod ljubavi i zahtijeva puno njege i panje onih koji ga donose na svijet. Jednom ro?en uljepava ovaj svijet i razveseljava mnoge.

Na taj na?in su i glumci razveselili sve prisutne u dvorani svojom spontano?u i jednostavnim gluma?kim izri?ajem. U pripremi predstave kao izvo?a?i sudjelovali su sljede?i ?lanovi: Ivan Makovi?, Maria aneti?, Marija Borovina, Ivona Ba?i?, Ivana uvela, Martina Padovan, Lucija Ba?i?, Marija Vlatko, Ela eparovi?, Karlo Burmas, Petra aneti?, Josipa Proti?, Nadia Kunjai?, Karla Marinovi?, Matea Sardeli?, Gabrijela Borovina, Petra Ba?i?, Marijana Martinovi?, Nikola Ba?i?, Petra Cetini?, Lucija Bosni?, Mario Tuli?, Marieta Cetini?, Iva Cetini?, Marko Sardeli?, Petar Ba?i?, Ema ?erina, Franka Borovina, Katarina Ba?i?, Danijel Tuli?, Lena Dragojevi?. Predstavu su uredili i pripremili: Milena Borovina, Maria Jerebi?, Meri Milat, Danijela Borovina i s. Danijela koro, a kostime je izradila Milena Borovina.

Predstava je izvedena uz pomo? i naih donatora: sestre K?eri Milosr?a Blato, upa Svih svetih Blato, Konstruktor Hotina, Olga Bogli?. Hvala im od srca! A prilozima koje smo dobili od predstave i mi ?emo pokuati razveseliti druge.

Dao dragi Bog da volimo ivot, titimo ga i radujemo mu se svakoga dana.

 

s. Danijela koro