Izgubljeni an?eo sv. Nikole
Četvrtak, 08 Prosinac 2011 10:48

IMG_4639 IMG_4659 IMG_4689 IMG_4690 IMG_4692 IMG_4695 IMG_4696 IMG_4706 IMG_4707 IMG_4709 IMG_4711 IMG_4714 IMG_4717 IMG_4727 IMG_4729 IMG_4732 IMG_4733 IMG_4734 IMG_4735 IMG_4739 IMG_4741 IMG_4750 IMG_4751 IMG_4756 IMG_4758 IMG_4760 IMG_4761 IMG_4762 IMG_4767 IMG_4771 IMG_4773 IMG_4784
Povodom blagdana sv. Nikole imali smo prigodu razveseliti se uz nau djecu koja su nam priredila prdstavu Izgubljeni an?eo sv. Nikole, a odrala se u Domu kulture, u Blatu, 6. prosinca 2011. u 19.00 sati.

Svetom Nikoli se ponajvie vesele djeca, a i svi oni koji se tako osje?aju negdje u dubini svoga srca. Ovaj blagdan prigoda je da darujemo jedni druge, ali isto tako da se pitamo: Je li se sv. Nikola i nas sjetio? A moda smo ponekad zasluili i ibu? Zasluili sigurno jesmo, no budimo zahvalni da nam je sv. Nikola uvijek ne da!

Predstavu je otvorio zbor Osnovne kole Blato zajedno s u?iteljicom Marijom Arnautovi?, nakon ?ega je slavlje nastavio dje?ji upni zbor Stope i gluma?ka druina u?enika iz nae kole: Frenk aneti?, Frano Marinovi?, Ivan Miroevi?, Nikolina Cetini?, Jakica akni?, Marija Bosni?, Ana Milat, Sara eparovi?, Andrea Kunjai?, Klara Oreb i Marija Borovina. Imali smo prigode vidjeti i male krampuse koji su se douljali blizu svih nas, ali nisu mogli u?i u nau stvarnost. Predstavu su priredile Meri Milat i s. Danijela koro.

Sveti Nikola, koji je ovaj puta doista stigao izdaleka, razveselio nas je do suza svojom pojavom i darivanjem te pokazao kako je lijepo ako smo jedni prema druigma dareljivi, nesebi?ni, puni dobrote i ljubavi. U ovome nas najvie mogu pou?iti topla dje?ja srca i zato ne zaboravimo dijete u sebi, prona?imo ga i dopustimo mu da ivi. Lijepo je vidjeti izraaj dje?jeg lica koje se veseli, ?udi i divi svemu oko sebe. U?inimo zajedno da se nijedno takvo lice ne ugasi nego omogu?imo mu da nas razveseli.

 

 

Boja djeca

 

Jesi li se ikada zapitao zato nam kau da smo Boja djeca?

Zato ba usporedba s djetetom?

 

Pogledaj jedno dijete i bit ?e ti jasno.

Dijete je maleno, nemo?no, treba pomo?.

Dijete ne moe samo ivjeti niti preivjeti.

Dijete je ranjivo, lako zapla?e.

Dijete treba zatiti, treba ne?iju ruku da ga vodi.

Dijete treba rasti i dozrijevati.

Dijete treba ne?iju ljubav.

 

I ti si dijete.

A onaj koga treba jest tvoj Bog koji te stvorio i prvi zaelio da bude.

Bez njega tvoj ivot ne moe se u potpunosti razviti na ovome svijetu.

Zato zazovi Boga u svoj ivot i daruj mu jedan kutak svoga ivota.

 

Dijete je iskreno, dobronamjerno.

Dijete brzo prata i sve zlo zaborvlja.

Dijete voli drugima pomagati.

Dijete ima povjerenja u druge.

Dijete ne eli drugima zlo.

 

Bog te s pravom naziva djetetom jer pozvan si na ivot ljubavi i povjerenja.

Zamiri i zaeli biti kao dijete.

Budi dijete!

 

Dijete ima svoje snove koje ne razlikuje puno od svoje stvarnosti.

Zato je djetetu je sve mogu?e:

ivjeti u ku?i od pijeska, a da se ipak ne srui,

jesti kola?e od blata, a da budu ipak ukusni,

igrati se kuha?ama kao da su lutke,

biti lije?nik i davati injekcije bez uboda, a ipak ozdravljati svoje pacjente,

mirisati cvijet koji ne postoji, a ipak uivati u njegovom mirisu

 

I ti moe biti dijete.

U Bojim o?ima ti i jesi dijete.

Potrudi se ostati uvijek Boje dijete.

 

s. Danijela koro