Nedjelja, 13 Studeni 2011 22:32

IMG_3966 IMG_3967 IMG_4060 IMG_4065 IMG_4067 IMG_4161 IMG_4165 IMG_4206 IMG_4208 IMG_4219 IMG_4223 IMG_4226 IMG_4235 IMG_4253 IMG_4295 IMG_4300 IMG_4304 IMG_4306 IMG_4307 IMG_4309 IMG_4313 IMG_4317 IMG_4319 IMG_4322
Dobrotvorna dje?ja radionica Stope pripremila je i ove godine svoja iznena?enja. Marljive dje?je ruke i mašta, uz pomo? „tete“ Milene, Meri, u?iteljice Marije i „?asne“ Danijele, izradile su nekoliko desetaka adventskih vijenaca.

Svaki vjen?i? je jedinstven baš kao što je to svatko od nas. Kroz ove radove djeca govore o sebi svome bogatstvu koje nose u sebi i žele ga podijeliti s drugima. Vjen?i?e smo prodavali u nedjelju 13. studenoga 2011., nakon nedjeljne svete mise. Ova aktivnost nastavit ?e se i u sljede?u nedjelju. Prilog od prodaje bit ?e upotrijebljen za pomo? osobama u potrebi. Želimo istaknuti kako ?e naš biskup mons. Mate Uzini? narednu crkvenu godinu proglasiti „Godinom caritasa“.

Evo prilike da i na ovakav na?in kao župna zajednica damo svoj doprinos za sve one koji su potrebni naše pažnje i dobrote. Dao Bog da svi budemo bližnji jedni drugima svakim danom sve više i više.

                                                                                    s. Danijela Škoro