STOPE dobile Srebrni Grb Op?ine Blato
Ponedjeljak, 28 Travanj 2008 01:00
1 10 2 12 14 16 18 19 1srebrni 21 3 zahvala 6 pjevamo 7 naklon... 9 Dobitnici javnih priznanja 2 IMG_0633 IMG_0634 IMG_0635 IMG_0636 IMG_0637 IMG_0640 IMG_0644 IMG_0647 NASLOVNICA

Op?ina Blato dodjeljuje Srebrni grb Op?ine Blato upnom zboru mladih Stope kao priznanje za ostvarene uspjehe i promicanje ugleda Blata.


Obrazloenje:

upni zbor mladih Stope djeluje od 2003. godine u upi Svih svetih. Njihova voditeljica je s. Danijela koro, ?lanica drube K?eri milosr?a, koja ih je svojom zaneseno?u glazbom i okupila. Zbor trenutno ?ini 12 djevojaka, polaznica Srednje kole Blato (Nikolina Tomas, Barbara eparovi?, Miel Ba?i?, Julija Bosni?, Marijana Franulovi?, Franka Bosni?), Osnovne kole Blato (Ana eparovi?) i studentica (Ton?ica eparovi?, Dina eparovi?, Tina Goreta, Viktorija Petkovi?, Danijela Proti?), a u njegovu radu od po?etka sudjelovalo je jo 6 djevojaka (Marijana Sardeli?, Marija Franulovi?, Jelena Cetini?, Danijela eparovi?, Franka Gavrani?, Nena aparovi?).

Aktivnosti Stopa vezane su uz ovu upu i mjesto, a sastoje se u redovitom animiranju liturgijskog pjevanja na nedjeljnim euharistijskim slavljima, te u svetitu bl. Marije Petkovi?. Zbor rado sudjeluje i u drugim slavljima i doga?anjima u upi, kao to su  vjen?anja, susreti mladih, zavjeti sestara K?eri milosr?a i dr. Inicijatori su i karitativnih djelatnosti. Pokrenule su prvu radionicu koja nosi naziv Stope i danas djeluje u Blatu i uklju?uje oko 50-ak djece osnovne kole. Rado posje?uju Dom za odrasle osobe i iznenade ih svojom pjesmom i doma?im kola?ima. Gostovale su na nekoliko koncerata i kulturnih doga?anja u mjestu, kao to su koncerti HGU sv. Vincnenca, koncerti Narodne glazbe Blato, sjednica op?inskoga vije?a, koncert Glazbene kole Blato, dani devetnice bl. Marije Petkovi? i dr. Svoja dostignu?a pokazale su i izvan svoga mjesta, gostuju?i u kor?ulanskoj katedrali i u upnoj crkvi u Smokvici. Sudjelovale su i nastupale u Puli (prigodom nacionalnog susreta mladih), u Zagorju (u druenju s mladima iz tih krajeva), u Zagrebu (prigodom otvaranja zaklade Bl. Marija Petkovi?), u ?ilipima (na susretu zborova Dubrova?ke biskupije).

Njihovo najzna?ajnije prvo postignu?e bilo je zasigurno dvodnevno gostovanje u Austriji me?u gradi?anskim Hrvatima, gdje su animirale euharistijska slavlja i imale svoj prvi samostalni koncert. Tom prigodom upoznale su se s naim poznatim kantautorom Rajkom Dujmi?em, koji im je bio gost na tom koncertu. Nastalo je prijateljstvo, te im je uvaeni gospodin Rajko skladao i njihovu prvu pjesmu Moja ljubav si Ti, s kojom su se prijavile na natje?aj na najzna?ajniji festival hrvatske duhovne scene, Uskrsfest 2007. i osvojile nagradu sluatelja Hrvatskoga katoli?kog radija. Stope su organizirale i dva samostalna i vrlo uspjena koncerta u Blatu. Prvi je bio 25. oujka 2007., uz gostovanje Rajka Dujmi?a, a drugi se odrao 7. prosinca, iste godine, u drutvu dje?jeg upnoga zbora Stope. Zajedno sa spomenutim dje?jim zborom i radionicom Stope, u prosincu 2007. dobile su nov?anu nagradu od Dubrova?ko Neretvnaske upanije, od Upravnoga odjela za obrazovanje, kulturu i port, zbog volonterskih inicijativa u svome mjestu. Posljednji uspjeh je njihova nova pjesma Vjerujem, koju su same skladale, te ?e s njome sudjelovat i predstavljati svoju upu i mjesto na Bonofestu, u Vukovaru, u svibnju 2008.

Naravno, sve ove djelatnosti i nastupi nemaju samo za svrhu produbljivanje njihove vjere i aktivnog sudjelovanja u ivotu upne zajednice, nego poticanje i pomaganje ostalih mladih da pozitivno ostvaruju sebe u svem svome bogatstvu darova koje imaju, kako bi se oduprli porocima dananjega vremena.

Dodjeljivanje Srebrnog grba Op?ine Blato izraz je priznanja za ostvarene uspjehe i promicanje ugleda Blata.ODBOR ZA DRUTVENE DJELATNOSTI