dom1 dom11 dom111 dom11111 dom111111 dom1111111 dom11111111 dom111111111 dom12 dom122 dom1222 dom12222 dom122222 dom1222222 dom13 dom133 dom1333 dom13333 dom133333 dom14 dom144 dom2 dom3 STOPE
Stope rado provode dio svoga vremena sa korisnicima Doma za psihi?ki bolesne osobe koji se nalazi u Blatu. Svakoga petka odlaze u taj dom i volontiraju druže?i se sa nemo?nima i bolesnima. Ovoga petka, 2. studenoga, bile su gotovo u punom sastavu pjevaju?i nekoliko pjesama i razveseljavaju?i one koji su ih slušali.
Mladi se raduju ovakvim inicijativama jer na taj na?in daruju dio sebe bližnjima te se tako osje?aju lijepo i ispunjeno. Ovi bolesnici raduju se svemu što ?inimo za njih, a osobito znaju prepoznati taj dar. Lijepo je kad ti drugi uzvrate zahvalnoš?u, a još je ljepše biti zahvalan. Evo, imamo prigode nau?iti i to: biti zahvalni u svome životu.

                    s. Danijela Škoro