STOPE dobile Srebrni Grb Op?ine Blato
Ponedjeljak, 28 Travanj 2008 01:00
1 10 2 12 14 16 18 19 1srebrni 21 3 zahvala 6 pjevamo 7 naklon... 9 Dobitnici javnih priznanja 2 IMG_0633 IMG_0634 IMG_0635 IMG_0636 IMG_0637 IMG_0640 IMG_0644 IMG_0647 NASLOVNICA

 

Op?ina Blato dodjeljuje Srebrni grb Op?ine Blato župnom zboru mladih „Stope“ kao priznanje za ostvarene uspjehe i promicanje ugleda Blata.


Obrazloženje:

Župni zbor mladih „Stope“ djeluje od 2003. godine u župi Svih svetih. Njihova voditeljica je s. Danijela Škoro, ?lanica družbe K?eri milosr?a, koja ih je svojom zanesenoš?u glazbom i okupila. Zbor trenutno ?ini 12 djevojaka, polaznica Srednje škole Blato (Nikolina Tomas, Barbara Šeparovi?, Mišel Ba?i?, Julija Bosni?, Marijana Franulovi?, Franka Bosni?), Osnovne škole Blato (Ana Šeparovi?) i studentica (Ton?ica Šeparovi?, Dina Šeparovi?, Tina Goreta, Viktorija Petkovi?, Danijela Proti?), a u njegovu radu od po?etka sudjelovalo je još 6 djevojaka (Marijana Sardeli?, Marija Franulovi?, Jelena Cetini?, Danijela Šeparovi?, Franka Gavrani?, Nena Šaparovi?).

Aktivnosti Stopa vezane su uz ovu župu i mjesto, a sastoje se u redovitom animiranju liturgijskog pjevanja na nedjeljnim euharistijskim slavljima, te u svetištu bl. Marije Petkovi?. Zbor rado sudjeluje i u drugim slavljima i doga?anjima u župi, kao što su  vjen?anja, susreti mladih, zavjeti sestara K?eri milosr?a i dr. Inicijatori su i karitativnih djelatnosti. Pokrenule su prvu radionicu koja nosi naziv „Stope“ i danas djeluje u Blatu i uklju?uje oko 50-ak djece osnovne škole. Rado posje?uju Dom za odrasle osobe i iznenade ih svojom pjesmom i doma?im kola?ima. Gostovale su na nekoliko koncerata i kulturnih doga?anja u mjestu, kao što su koncerti HGU sv. Vincnenca, koncerti Narodne glazbe Blato, sjednica op?inskoga vije?a, koncert Glazbene škole Blato, dani devetnice bl. Marije Petkovi? i dr. Svoja dostignu?a pokazale su i izvan svoga mjesta, gostuju?i u kor?ulanskoj katedrali i u župnoj crkvi u Smokvici. Sudjelovale su i nastupale u Puli (prigodom nacionalnog susreta mladih), u Zagorju (u druženju s mladima iz tih krajeva), u Zagrebu (prigodom otvaranja zaklade Bl. Marija Petkovi?), u ?ilipima (na susretu zborova Dubrova?ke biskupije).

Njihovo najzna?ajnije prvo postignu?e bilo je zasigurno dvodnevno gostovanje u Austriji me?u gradiš?anskim Hrvatima, gdje su animirale euharistijska slavlja i imale svoj prvi samostalni koncert. Tom prigodom upoznale su se s našim poznatim kantautorom Rajkom Dujmi?em, koji im je bio gost na tom koncertu. Nastalo je prijateljstvo, te im je uvaženi gospodin Rajko skladao i njihovu prvu pjesmu „Moja ljubav si Ti“, s kojom su se prijavile na natje?aj na najzna?ajniji festival hrvatske duhovne scene, Uskrsfest 2007. i osvojile nagradu slušatelja Hrvatskoga katoli?kog radija. Stope su organizirale i dva samostalna i vrlo uspješna koncerta u Blatu. Prvi je bio 25. ožujka 2007., uz gostovanje Rajka Dujmi?a, a drugi se održao 7. prosinca, iste godine, u društvu dje?jeg župnoga zbora „Stope“. Zajedno sa spomenutim dje?jim zborom i radionicom „Stope“, u prosincu 2007. dobile su nov?anu nagradu od Dubrova?ko – Neretvnaske županije, od Upravnoga odjela za obrazovanje, kulturu i šport, zbog volonterskih inicijativa u svome mjestu. Posljednji uspjeh je njihova nova pjesma „Vjerujem“, koju su same skladale, te ?e s njome sudjelovat i predstavljati svoju župu i mjesto na Bonofestu, u Vukovaru, u svibnju 2008.

Naravno, sve ove djelatnosti i nastupi nemaju samo za svrhu produbljivanje njihove vjere i aktivnog sudjelovanja u životu župne zajednice, nego poticanje i pomaganje ostalih mladih da pozitivno ostvaruju sebe u svem svome bogatstvu darova koje imaju, kako bi se oduprli porocima današnjega vremena.

Dodjeljivanje Srebrnog grba Op?ine Blato izraz je priznanja za ostvarene uspjehe i promicanje ugleda Blata.ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI