Carsko putovanje
Subota, 01 Lipanj 2013 00:00

Dobrotvorna dje?ja radionica Stope priredila je i ove godine predstavu pod nazivom Carsko putovanje. Predstavljanje je bilo u dvije ve?eri: 29. svibnja i 31. svibnja 2013. u samostanskoj dvorani sestara K?eri Milosr?a, u Blatu.

Predstava je ra?ena prema filmu Carsko putovanje, ?iji je autor Luc Jacquet. Ovo putovanje vodi nas u svijet pingvina koji ne odustaju od života pa i u najtežim njegovim uvjetima. Život mora do?i na svijet iako je puno puta ranjiv i si?ušan, ali i nepobjediv. On je plod ljubavi i zahtijeva puno njege i pažnje onih koji ga donose na svijet. Jednom ro?en uljepšava ovaj svijet i razveseljava mnoge.

Na taj na?in su i glumci razveselili sve prisutne u dvorani svojom spontanoš?u i jednostavnim gluma?kim izri?ajem. U pripremi predstave kao izvo?a?i sudjelovali su sljede?i ?lanovi: Ivan Maškovi?, Maria Žaneti?, Marija Borovina, Ivona Ba?i?, Ivana Žuvela, Martina Padovan, Lucija Ba?i?, Marija Vlatko, Ela Šeparovi?, Karlo Burmas, Petra Žaneti?, Josipa Proti?, Nadia Kunjaši?, Karla Marinovi?, Matea Sardeli?, Gabrijela Borovina, Petra Ba?i?, Marijana Martinovi?, Nikola Ba?i?, Petra Cetini?, Lucija Bosni?, Mario Tuli?, Marieta Cetini?, Iva Cetini?, Marko Sardeli?, Petar Ba?i?, Ema ?erina, Franka Borovina, Katarina Ba?i?, Danijel Tuli?, Lena Dragojevi?. Predstavu su uredili i pripremili: Milena Borovina, Maria Jerebi?, Meri Milat, Danijela Borovina i s. Danijela Škoro, a kostime je izradila Milena Borovina.

Predstava je izvedena uz pomo? i naših donatora: sestre K?eri Milosr?a Blato, župa Svih svetih Blato, Konstruktor Hotina, Olga Bogli?. Hvala im od srca! A prilozima koje smo dobili od predstave i mi ?emo pokušati razveseliti druge.

Dao dragi Bog da volimo život, štitimo ga i radujemo mu se svakoga dana.

 

s. Danijela Škoro