Stope na Humcu i u Uskoplju
Ponedjeljak, 25 VeljaÄŤa 2013 22:09

IMG_2004 IMG_2005 IMG_2008 IMG_2018 IMG_2022 IMG_2028 IMG_2029 IMG_2033 IMG_2051 IMG_2052 IMG_2065 IMG_2071 IMG_2097 IMG_2107 IMG_2111 IMG_2112 IMG_2116 IMG_2119 IMG_2127 IMG_2146 IMG_2147 IMG_2154 IMG_2159 IMG_2160 IMG_2172 IMG_2176 IMG_2179 IMG_2187 IMG_2190 IMG_2193 IMG_2196 IMG_2199 IMG_2219 IMG_2221 IMG_2223 IMG_2224 IMG_2225 IMG_2226 IMG_2227 IMG_2228
Župni zbor mladih Stope gostovao je u župi Srca Marijina na Humcu i u župi Uznesenja bl. Djevice Marije u Uskoplju od 22. do 24. velja?e 2013.
Naši doma?ini bili su sve?enici, bra?a blizanci, don Ilija i don Tadija Ivoš. Ugodno su nas smjestili u svoj topli dom, a njihovi mladi bili su nam na usluzi cijelo vrijeme brinu?i o svemu što nam je bilo potrebno. Osje?ale smo se okružene dobrotom i velikim srcem naših doma?ina. Nakon vesele subote, provedene na snijegu na Raduši, uslijedila je zajedni?ka ve?era i druženje u župi na Humcu. U nedjelju smo pjevale na svetoj u 9.00 sati, te nakon mise zapjevale još nekoliko pjesama za župljane. Nakon pozdrava s doma?inima, uputile smo se u Uskoplje gdje su nas do?ekale sestre K?eri Milosr?a i franjevci na ?elu sa župnikom fra Vinkom Markovi?em. Pjevale smo na pu?koj misi u 11.00 sati. Doma?ini su nas ugostili bogatim ru?kom i svojim raširenim i marljivim rukama. Potom smo se uputile na put prema doma, sretnih lica i prekrasnih uspomena u srcu što ih može stvoriti samo istinski susret me?u ljudima.
Bogu hvala na ovako lijepom druženju i svima onima koji su nam omogu?ili da nam bude lijepo, te na poseban na?in našoj župi i župniku don Nikoli Beriši?u.


s. Danijela Škoro