Utorak, 06 Studeni 2012 22:50

IMAG0004 IMAG0006 IMAG0043 IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0046 IMG_0047 IMG_0048 IMG_0052 IMG_0056 IMG_0073 IMG_0082 IMG_0085 IMG_0091 IMG_0092 IMG_0133 IMG_0134 IMG_0135 IMG_0137 IMG_0138 IMG_0139 IMG_0140 IMG_0141 IMG_9760 IMG_9766 IMG_9933 IMG_9934 IMG_9938 IMG_9941 IMG_9942 IMG_9943 IMG_9944 IMG_9945 IMG_9953 IMG_9957 IMG_9964 IMG_9967 IMG_9969 IMG_9970 IMG_9972 IMG_9973 IMG_9974 IMG_9976 IMG_9984
IMG_0090 IMG_0185 IMG_0186 IMG_0187 IMG_0188 IMG_0189 IMG_0190 IMG_0191 IMG_0192 IMG_0193 IMG_0194 IMG_0196 IMG_0197 IMG_0199 IMG_0200 IMG_0201 IMG_0202 IMG_0204 IMG_0205 IMG_0206 IMG_0207 IMG_0208 IMG_0212 IMG_0213 IMG_0216 IMG_0218 IMG_0219 IMG_0220 IMG_0230 IMG_0234 IMG_9742 IMG_9743 IMG_9744 IMG_9748 IMG_9753 IMG_9757 IMG_9758 IMG_9991 IMG_9993 IMG_9994 IMG_9995 IMG_9996 IMG_9997 IMG_9998 IMG_9999
IMG_0089 IMG_0142 IMG_0143 IMG_0144 IMG_0145 IMG_0146 IMG_0147 IMG_0149 IMG_0151 IMG_0152 IMG_0154 IMG_0155 IMG_0156 IMG_0157 IMG_0158 IMG_0159 IMG_0160 IMG_0161 IMG_0162 IMG_0163 IMG_0164 IMG_0165 IMG_0166 IMG_0167 IMG_0168 IMG_0169 IMG_0170 IMG_0171 IMG_0172 IMG_0173 IMG_0174 IMG_0175 IMG_0176 IMG_0177 IMG_0178 IMG_0179 IMG_0181 IMG_0182 IMG_0183 IMG_0184

IMG_0062 IMG_0065 IMG_0076 IMG_0086 IMG_0093 IMG_0094 IMG_0095 IMG_0097 IMG_0098 IMG_0099 IMG_0100 IMG_0102 IMG_0103 IMG_0108 IMG_0111 IMG_0112 IMG_0113 IMG_0115 IMG_0116 IMG_0117 IMG_0118 IMG_0119 IMG_0120 IMG_0121 IMG_0122 IMG_0123 IMG_0124 IMG_0125 IMG_0126 IMG_0127 IMG_0128 IMG_0129 IMG_0130 IMG_0131 IMG_0132 IMG_0180

IMAG0005 IMG_0049 IMG_0051 IMG_0054 IMG_0055 IMG_0057 IMG_0058 IMG_0059 IMG_0060 IMG_0061 IMG_0063 IMG_0064 IMG_0068 IMG_0069 IMG_0070 IMG_0071 IMG_0075 IMG_0077 IMG_0078 IMG_0079 IMG_0081
Dobrotvorna dje?ja radionica STOPE i ove godine, od rujna do studenoga, izradila je nekoliko adventskih vijenaca.
Marljive dje?je ru?ice prikupile su prirodne šumske materijale, te uz pomo? ostalih ukrasnih predmeta izradili nekoliko desetaka vjen?i?a koje ?e mnoge obitelji imati prigode kupiti i staviti u svoj dom za po?etak došaš?a. Ova dje?ja gesta poziv je svima nama da se pripremimo za došaš?e, i to ne samo nabavkom ukrasnog vjen?i?a nego i dobrotom. Naime, prilozi ove  radionice upotrijebit ?e se u dobrotvorne svrhe bližnjih iz našega mjesta.
Ove godine u radionici izrade adventskih vijenaca sudjelovali su:
Lucija Ba?i?, Gabrijela Borovina, Ela Šeparovi?, Lucija Bosni?, Martina Padovan, Marina Telenta, Maria Žaneti?, Ivan Maškovi?,  Marijana Martinovi?, Karla Marinovi?, Petra Cetini?, Petra Ba?i?, Nikola Ba?i?, Ivona Ba?i?, Marija Borovina, Ivana Žuvela, Stela Ivankovi?, Karlo Burmas, Josipa Proti?, Petra Žaneti?, Gabrijela Tomi?, Nadia Kunjaši?, Kuzma Petkovi?, Barbara Tomi?, Mario Tuli?, Matea Sardeli?, Marija Vlatko, teta Ivica, teta Milena i s. Danijela.
Hvala svima od srca!

                    s. Danijela Škoro